pptx Reumatoid artrit

Reumatoid artrit   Autor:Kim Corfixen | Größe:94.06 K | Blick:223 | Seite:46

Reumatoid artritHyppighed: hyppig Typisk debutalder: 40-60 år Køn: k:m, 2-3:1 Klinisk præsentation: morgenstivhed og hvilesmerter, synovitis i fingre, hævelse, ømhed, varme, tæthed, noduli rheumatici, keratokonjuctuvitis sicca mm. Anatomisk fordeling: MCP, PIP, håndled, symmetrisk...  
Reumatoid artritHyppighed: hyppig Typisk debutalder: 40-60 år Køn: k:m, 2-3:1 Klinisk præsentation: morgenstivhed og hvilesmerter, synovitis i fingre, hævelse, ømhed, varme, tæthed, noduli rheumatici, keratokonjuctuvitis sicca mm. Anatomisk fordeling: MCP, PIP, håndled, symmetrisk – kan dog ramme alle led, ekstraartikulære symptomer i mange organer BP: +RF, +anti CCP, forhøjet SR og CRP, lav Hb, Behandling: aggressiv DMARD, NSAID, GC, fys- og ergoterapi, kirurgi, kost, Andet: OBS lig transversum!!! Reaktiv artritHyppighed: 5/100000 (klamydia betinget) Typisk debutalder: - Køn: reiters syndrom oftest mænd, ellers ligeligt fordelt Klinisk præsentation: akut oligoartikulær artrit, hævelse, gangbesværededaktylit, lændesmerter, stivhed i lænden, uretrit, konjuktevit, entesopatier mm. Anatomisk fordeling: knæ, ankler, hofter – UE især BP: forhøjet SR og CRP, antistoffer mod den pågældende bakterie (begrænset værdi) Behandling: antibiotikum, NSAID, lokal GC, over 6 mdr.-> salazopyrin Andet: øget risiko hvis man er HLA-B27+, oftest efter GI- eller UG-infektionHydroxyapatit artritHyppighed: ? Typisk debutalder: over 50 (sfa degeneration) Køn: - Klinisk præsentation: akut inflammation udløst af calciumapatitkrystaller, kan sætte sig som bursit, tendinit eller artrit, stærke lokale og bevægelsesrelaterede smerter Anatomisk fordeling: primært skuldre og knæ, både sener og led BP: Behandling: analgetika, NSAID, steroidinjektion, fysioterapi, kirurgi Andet: hos 50% med artrose finder man calciumkrystaller i ledvæsken, forkalkning af senernes mindst vaskulariserede områder, artrose eller andre systemiske sygdomme kan udløse forkalkninger i bløddelePolymyalgia rheumaticaHyppighed: 400/1000000 i DK Typisk debutalder: over 50 år Køn: - Klinisk præsentation: symmetriske muskelsmerter og stivhed, almen symptomer, sekundær bevægeindskrænkning i leddene, normal muskelkraft Anatomisk fordeling: skulderregion, prox overarm, bækkenregion BP: forhøjet SR og CRP Behandling: prednisolon- eklatant virkning Andet: varer mellem 1-10 år Artritis temporalis/ kæmpecelleartritHyppighed: hyppigst i nordeuropa, 20-30/1000000 over 50 år Typisk debutalder: omkring 70 år Køn:- Klinisk præsentation: kombination af lokale og almen symptomer, hovedpine, synsnedsættelse, TCI, tyggeclaudicatio, polymyalgia rheumatica Anatomisk fordeling: se ovenstående BP: forhøjet SR og CRP Behandling: GC Andet: granulomatøs arterit i aortas større grene med prædilektion for ekstrakranielle grene af a. carotis, god prognose under adækvat behandling, varighed 1-10 årSarcoidoseHyppighed: over 50/100000 i Skandinavien Typisk debutalder: oftest under 40 år Køn: begge Klinisk præsentation: meget varierende, akut polyartrit, feber, morgenstivhed, erythema nodosum, hævede ankler, tør hoste, andre organer kan også rammes Anatomisk fordeling: typisk ankler, nogle gange også knæ, albuer og håndled, lunger, hud, øjne mv. BP: forhøjet SR og CRP, evt. forhøjet serumkalcium og urinkalcium, S-ACE førhøjet Behandling: NSAID, GC Andet: ikke nekrotiserende granulomatøs sygdom, Marfans syndromHyppighed: 1:20000 Typisk debutalder: Køn: ligeligt fordelt Klinisk præsentation: lange ekstremiteter, hypermobilitet, aortaaneurismer, linseektopi, skoliose eller kyfose, brystkassedeformiteter, osteoporose Anatomisk fordeling: se ovenstående BP:- Behandling: belastning af aorta: betablokkere, holdningskorrigerende øvelser Andet: genetisk sygdom, defekt i mikrofibrildannelsenOsteoartroseHyppighed: hyppig Typisk debut alder: ældre (over 50) Klinisk præsentation: smerter, stivhed, hævelse (rødme, varme), let/intermiterende inflammation, bevægeindskrænkning, fejlstilling, instabilitet, funktionstab, bløddelsproblemer, skuren, ledlyde, specifikke symptomer fra enkelte led. Anatomisk fordeling: 1 rodled, DIP, PIP, 1 MTP, knæ, hofte, skulder. BP: Ligger alle inde for reference området, CRP kan være lidt forhøjet. Behandling: Instruktion, vægttab, træning, specifik aflastning/ergonomi, bandagering, brug af gangredskaber , lette analgetika, NSAID, steroid, hyaluronsyre derivat, kirurgi. Andet: Årsager til tidligere indsættende eller accelereret forløbende OA; Ledskader eller fejlbelastninger, knogleudviklingsdefekter og inflammatoriske sygdomme (neuropati, metaboliske). Enteropatisk artritHyppighed: IBD (Mb Crohn og collitis ulcerosa) 150-250/ 100.000. Perifer artrit 5-20% af IBD og aksial artrit 25 % af IBD. Debut alder: - Køn: Aksial artrit; mænd afficeres 3 gange hyppigere end kvinder. Klinisk præsentation: tarmsymptomer, entesopatier (hyppigst akillessenen, fascia plantaris og ligamentum patella), coxitis (sjælden), sakroilit, spondylit, inflammatoriske lændesmerter, bækkensmerter, respirationssynkrone brystsmerter sv.t. columna eller sternum, indskrænket bevægelighed i columna, total ankylose. Anatomisk fordeling: Perifer artrit; Oftest underekstremiteter, knæ, ankler og metatarsofanlangealled. Aksial artrit; columna BP: Ingen der har diagnostisk værdi. Behandling: bringe tarmsygdom i remision, sulfasalazin, TNFa-antistof infliximab, NSAID (obs, kan forværre tarmsymptomerne). Andet: Perifer artrit type 1; asymetrisk oligoartrit, akut og oftest selvlimiterende ( 18 år, ILM > 50 år. Køn: overvægt af kvinder (2:1), ILM er hyppigst hos mænd (2:1) Klinisk præsentation: muskelsvaghed, atrofi, kontrakturer (børn), muskelsmerter, ømhed, dysfagi, fejlsynkning, dysartri besvær med at redde hår passere kantsten, løbe, gå på trapper, rejse sig fra dybe stole/hug. Hud (Heliotrop cyanose, gottrons tegn/papler, erytem, teleangietaksier, hyperkeratose, forkalkninger). Interstitiel lungesygdom, kardiomyopati, raynaud, artralgier, bursit tenosynovit, karpaltunnelsyndrom, enteropati, vaskulit, malign sygdom. Anatomisk fordeling: skulder og bækken bælte, proksimale ekstremitets muskulatur, halsens fleksorer, distale muskler på ekstremiteterne, oesophagus og pharynx muskulatur, respirationsmuskulaturen. BP:- Behandling: Tidlig immunsuppression, glukokortikoid, monitorering, cytostatika, ergo/fysioterapi. Andet: Tag en muskelbiopsi!Calcium pyrofosfat artritHyppighed: Ikke kendt Debut: Sjældent før 50 års alderen. Køn: overvægt af kvinder. Klinisk præsentation: akut; karakteristisk pludseligt indsættende smerte, ledsaget af hævelse, varme, rødme, evt. feber. Anfald af ca. 10 dages varighed, nogle gange protraherede forløb. Traumer og akut sygdom kan være udløsende årsager. Kronisk; smerter, stivhed, igangsætningsbesvær, moderat ledhævelse. Anatomisk fordeling: Akut artropati; alle, men hyppigst knæ, håndled, ankelled BP: Behandling: led aspiration, analgetika, NSAID, steroidinjektion, fysioterapi. Andet: Obs. Kan ske forkalkning af lig. Flava.Ehlers-Danlos’ syndromHyppighed: Arveligt forløb. Debut: - Køn: - Klinisk præsentation: Hypermobilitet, øget strækbarhed af huden, vævsskørhed. Anatomisk fordeling: hud og led. BP: Behandling: symptomatisk. Andet:Mb. BecterewHyppighed: Sjælden (1-2 promille). 90% er HLA B27 pos. M>K 10;1. Klinisk præsentation: Si smerter med udstråling til glutealregionen. Morgenstivhed. Kroniske smerter, værst om morgenen og er typisk søvnforstyrrende. Bedres ved fysisk aktivitet Anatomisk fordeling: SI, Columna og ofte hofte og skuldre. Uveit. Costovertebrale og sternaleledømhed. BP: øget SR, CRP og IgA. Normocytær kronisk anæmi. Røntgen viser halisterese og udsløringer, senere sklerose (shinycorners, syndesmofytter, squaring). Behandling: NSAID, Fysioterapi, træning. Andet: Kronisk systemisk inflammatosrisk sygdom. Seronegativ. Prognose: 10-20% får betydende funktionstab, ellers er det et beningt forløb uden egentlig ervhverstab. Normal levealder.Psoriasis artritHyppighed: Hyppig (2-3% af befolkningen) Køn: 1:1 Debut: 40 års alderen Klinisk præsentation: ekstraartikulære: entesopati, psoriasishud/negleforandringer, conjuktivitis, uveitis, balanitis, Daktylit. Anatomisk ordeling: asymmetriskoligoartrit, symmetrisksomligner RA,, aksialartrit. BP: Inflammatoriske parametre normale, Ofte forhøjet S-urat, RF negativ, HLA-B27 kan kan være både pos og neg. Røntgen: Knoglenydannelse ved enteser, Erosioner især i fingerled, Forandringer i columna og SI led som ved bechterew men ofte asymmetrisk Behandling: NSAID, Methrotraxat, Steroidinjektioner. Andet: Spondylartropati Prognose: benignt, dødelighed adskiller sig ikke fra normalbefolkningen.Sjögrens sygdomHyppighed: 0,1-0,5% af befolkningen Køn: K:M - 9:1 Debut: 40-50års alderen Klinisk præsentation: keratoconjuctivitissicca(tørhed,kløeiøjne- xerophtalmi) ogxerostomi(tørhed,svieimunden), caries, træthed, atralgier, myalgier, gl.parotissvulst, Raynauds, morgenstivhed. Anatomisk ordeling:ledsymptomer, hudmanifestationer, lungeinvolvering, GI, nyreangreb, vasculitis, neuromuskulær, tyroidea sygdom BP: Schirmerstest(målingaføjenvæskeproduktion), sialometri(spyttest), spytkirtelbiopsi, IgM-RF, ANA, SSA, SSB Behandling: substitution med kunstigetårer, bromhexinogpilokarpin, cariesprofylakse. Andet: Sekundært sjøgren til RA og SLE. SeropositivSLEHyppighed: 20-40/100.000 Køn: M:K – 10:1 Debut: 20-30års alderen Klinisk præsentation: træthed, anorexi, vægttab, feber, lysoverfølsomhedogsommerfugleudslæt, daktylit, slimhindeulcera, anæmi, nyresygdom, diskoid LE,CNS, vasculitis Anatomisk ordeling: symmetrisk - MCP-,PIP-,hånd-,tå-,knæled mm. Tenosynovitter, BP: positiv ANA, Hb (anæmi), Trombocytter, lymfocytter, granulocytter, anti-dsDNA-antistoffer, SR og immunogloboliner. (CRP er normal) Behandling:Information, lysbeskyttelse, forebyggelse af irreversible organskader, kontrol over eksacerbationer, behandling af evt. organpåvirkning., Inflammationsdæmpning : NSAID, klorokin, glucocorticoider, cytostatika. Ergo-/fysioterapi, rheuma-kirurgi Andet:FibromyalgiHyppighed: 3,5% K 0,5% M i befolkningen Debut: 20-40års alderen Klinisk præsentation: Nedsat udholdenhed, Øget træthed, Dårlig søvn, Udbredte smerter hos 97% >11 TP + udbredte smerter giver sens. Og spec. på ca 85% til diagnosen. Morgenstivhed, hovedpine, irrtabel tyktarm, parestesier, angst, depression, irritabel blære BP: Ingen positive Behandling: Undervisning, Fysio- og ergoterapi, kognitiv terapi, antidepressiv medicin mod smerter. Andet: Livstisprognose er god men livskvalitet er dårligOsteogenisisimperfectaHyppighed: Sjælden, 11/100.000 Klinisk præsentation: Frakturer i columna og de lange rørknogler med progredierende deformitet. Øget corneatykkelse, deformt hoved, trekantet ansigt, reduceret legemshøjde, hernier, skoliose. Type I: blå sclerae ,nedsat corneatykkelse, få frakturer, tinitius. Type II: letal, kongenit Type III: gentagne frakturer, normale sclerae, høretab. Type IV: moderate knogledeformiteter, dentinogenesisimperfecta, døvhed. BP: mutationer i COL1A1 og COL1A2 ,DEXA og rtg. Behandling: Bisfosfonat, odontologisk behandling, hormonbehanlding hos kvinder, stapedektomi (for høretabet). Andet: arveligJuvenil idiopatisk artritHyppighed: 15/100.000 under 16 år. Køn: Samlet set 2/1(piger/drenge), men afhænger af subtypen. Klinisk præsentation: Systemisk type – ekstraartikulære manifestationer, feber(minsdt 2 uger), udslæt(typisk truncus, overarme og lår) og varierende ledengagement. Der udover oligoartikulær- , polyartikulær-, entesopatirelateret- og psoriasis-artrit typer. Uveit er en alvorlig komplikation til JIA Kæbeledsforandringer rammer 60 % af børn med JIA. Anatomisk Fordeling: Oligo-type: Hyppigst knæ, men også andre store led som albuer og fodled. Poly-type: Angriber summetrisk, hyppigst knæ, håndled og fodled. I hænder, PIP-led, sjældent MCP. Ofte også nakke- og kæbe-led. Entesopati: Hyppigt akilles tilhæftning og plantat fascit. Ofte sacroillit og rygsmerter. Psoriasis: Daktylit, en finger. DIP-leddene, karakteristisk for psoriasisartritten BP: Er kun vejledende, da JIA er en klinisk diagnose. Resultatet giver indtryk af det inflammatoriske respons. Typisk for alle 3: Positiv ANA, forhøjet SR og for højet CRP. Behandling: NSAID, Kortikosteroid intraartikulært,/systemisk, DMARD, fysioterapi og kirurgi. Andet: Prognose: Efter 10 år vil 44% fortsat have aktiv sygdom. Funktionstab afhænger af typen, med den bedste prognose for oligoart, så systemisk og til sidst polyartikulær. Arthritis UricaHyppighed: 1/100(1%) Køn: 1:5(kvinde:mand) Klinisk præsentation:Akut, voldsom rødme, ømhed, hævelse og uratkrystaller i ledvæske. Efter længere tid med hyperurikæmi kan ses kutan tofi på håndryg, albueregion og øreflip(værtshuset  ) Anatomisk fordeling: Oftest storetåens grundled(podagra), ses også i forfod, ankler og knæ. BP: S-urat kan være forhøjet. Akutte fasereaktanter er forhøjet. Neutrocytose. Behandling: NSAID, max dosis i 3 døgn. Intraartikulært glucocorticoid. Kolkicin Andet: Prognose: Akutte anfald forsvinder efter et uger. 60 % oplever recidiv. Kan gå over i kronisk toføs polyartrit.Sklerodermi/SScHyppighed: 10/100.000 Køn: 3/1(kvinde/mand) Klinisk præsentation: Limiteret/diffus form.Tendens til Raynard´s fænomen. Udvikles over år, gener/stivhed af hud, typisk ansigt og distalt på OE. Tilspidsning af fingre. Limiteret form ses subcutan kalcinose og reflux problemer(esophagus). Diffus form ses lungefibrose. Anatomisk ordeling: Ansigt, fingre, distalt på OE og lunger. BP: 90 % forhøjet ANA, forhøjet CK ved myosit. Behandling: Symptomatisk : artralgier med NSAID, kardilation vha Ca-blokkere(raynaud), lungefibrose med cyclofosfamid. Prognose: 10 års overlevelse, 60-80%. 20-års overlevelse, 30-50%. Dødeligheden er størst ved den diffuse type. Andet:MCTDHyppighed: Køn: Klinisk præsentation: Et overlapssyndrom med karakteristika fra sclerodermi, SLE og PM/DM Anatomisk fordeling: Fingre(raynaud, daktylit), polyartralgier symmetrisk i distale led, serosit(pleurit, perikardit), myosit, restriktiv lunge påvirkning. BP: anti-U1-RNP-antistof med titre over 3200. IgM RF positv ved 60-70%. CRP forhøjet. Behandling: Ingen specifik, afhængig af sygdomspræsentation. NSAID og glucocorticoider bruges. Prognose: Selvlimiterende. Andre får diagnose lavet om til SLE, sclerodermi eller RA. En sidste gruppe har benigne persisterende symptomer. Andet: For at få diagnosen stillet skal man have to af flg: Non-erosiv polyartrit, Raynauds fænomen, Daktylit. Og man skal være U1-RNF-antistof positiv.
Dieses Dokument ist auf die Verbreitung für Zwecke informieren nur, repräsentieren nicht die Ansichten und Positionen dieser Identität und Identifizierung der alle Fakten.
...... Blick
Reumatoid artrit

Html Version   Flash Version
←Monoclonal Anti-Rabies, FITC Rinderwahn am Amazonas→
Verwandte Neue zuerst